ConvexPointSet

VTKExamples/Python/GeometricObjects/ConvexPointSet


Code

ConvexPointSet.py

# !/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

import vtk


def main():
  cps = vtk.vtkConvexPointSet()
  points = vtk.vtkPoints()
  points.InsertNextPoint(0, 0, 0)
  points.InsertNextPoint(1, 0, 0)
  points.InsertNextPoint(1, 1, 0)
  points.InsertNextPoint(0, 1, 0)
  points.InsertNextPoint(0, 0, 1)
  points.InsertNextPoint(1, 0, 1)
  points.InsertNextPoint(1, 1, 1)
  points.InsertNextPoint(0, 1, 1)
  points.InsertNextPoint(0.5, 0, 0)
  points.InsertNextPoint(1, 0.5, 0)
  points.InsertNextPoint(0.5, 1, 0)
  points.InsertNextPoint(0, 0.5, 0)
  points.InsertNextPoint(0.5, 0.5, 0)

  for i in range(0, 13):
    cps.GetPointIds().InsertId(i, i)

  ug = vtk.vtkUnstructuredGrid()
  ug.Allocate(1, 1)
  ug.InsertNextCell(cps.GetCellType(), cps.GetPointIds())
  ug.SetPoints(points)

  colors = vtk.vtkNamedColors()

  mapper = vtk.vtkDataSetMapper()
  mapper.SetInputData(ug)

  actor = vtk.vtkActor()
  actor.SetMapper(mapper)
  actor.GetProperty().SetColor(colors.GetColor3d("Tomato"))
  actor.GetProperty().SetLineWidth(3)
  actor.GetProperty().EdgeVisibilityOn()

  # Glyph the points
  sphere = vtk.vtkSphereSource()
  sphere.SetPhiResolution(21)
  sphere.SetThetaResolution(21)
  sphere.SetRadius(.03)

  # Create a polydata to store everything in
  polyData = vtk.vtkPolyData()
  polyData.SetPoints(points)

  pointMapper = vtk.vtkGlyph3DMapper()
  pointMapper.SetInputData(polyData)
  pointMapper.SetSourceConnection(sphere.GetOutputPort())

  pointActor = vtk.vtkActor()
  pointActor.SetMapper(pointMapper)
  pointActor.GetProperty().SetColor(colors.GetColor3d("Peacock"))

  # Create a renderer, render window, and interactor
  renderer = vtk.vtkRenderer()
  renderWindow = vtk.vtkRenderWindow()
  renderWindow.SetWindowName("Convex Point Set")
  renderWindow.AddRenderer(renderer)
  renderWindowInteractor = vtk.vtkRenderWindowInteractor()
  renderWindowInteractor.SetRenderWindow(renderWindow)

  # Add the actors to the scene
  renderer.AddActor(actor)
  renderer.AddActor(pointActor)
  renderer.SetBackground(colors.GetColor3d("Silver"))

  renderer.ResetCamera()
  renderer.GetActiveCamera().Azimuth(210)
  renderer.GetActiveCamera().Elevation(30)
  renderer.ResetCameraClippingRange()

  # Render and interact
  renderWindow.SetSize(640, 480)
  renderWindow.Render()
  renderWindowInteractor.Start()


if __name__ == '__main__':
  main()