Disk

VTKExamples/Python/GeometricObjects/Disk


Other Languages

See (Cxx), (Java), (CSharp)

Code

Disk.py

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

import vtk


def main():
  colors = vtk.vtkNamedColors()

  diskSource = vtk.vtkDiskSource()

  # Create a mapper and actor.
  mapper = vtk.vtkPolyDataMapper()
  mapper.SetInputConnection(diskSource.GetOutputPort())

  actor = vtk.vtkActor()
  actor.GetProperty().SetColor(colors.GetColor3d("Cornsilk"))
  actor.SetMapper(mapper)

  # Create a renderer, render window, and interactor
  renderer = vtk.vtkRenderer()
  renderWindow = vtk.vtkRenderWindow()
  renderWindow.SetWindowName("Disk")
  renderWindow.AddRenderer(renderer)
  renderWindowInteractor = vtk.vtkRenderWindowInteractor()
  renderWindowInteractor.SetRenderWindow(renderWindow)

  # Add the actors to the scene
  renderer.AddActor(actor)
  renderer.SetBackground(colors.GetColor3d("DarkGreen"))

  # Render and interact
  renderWindow.Render()
  renderWindowInteractor.Start()


if __name__ == '__main__':
  main()