ParametricSuperEllipsoidDemo

VTKExamples/Python/GeometricObjects/ParametricSuperEllipsoidDemo


Other Languages

See (Cxx)

Code

ParametricSuperEllipsoidDemo.py

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

import vtk


def main():
  colors = vtk.vtkNamedColors()

  # Set the background color.
  colors.SetColor("BkgColor", [26, 51, 102, 255])

  surface = vtk.vtkParametricSuperEllipsoid()
  source = vtk.vtkParametricFunctionSource()

  renderer = vtk.vtkRenderer()
  mapper = vtk.vtkPolyDataMapper()
  actor = vtk.vtkActor()

  backProperty = vtk.vtkProperty()
  backProperty.SetColor(colors.GetColor3d("Tomato"))

  # Create a parametric function source, renderer, mapper, and actor
  source.SetParametricFunction(surface)

  mapper.SetInputConnection(source.GetOutputPort())

  actor.SetMapper(mapper)
  actor.SetBackfaceProperty(backProperty)
  actor.GetProperty().SetDiffuseColor(colors.GetColor3d("Banana"))
  actor.GetProperty().SetSpecular(.5)
  actor.GetProperty().SetSpecularPower(20)

  renderWindow = vtk.vtkRenderWindow()
  renderWindow.SetWindowName("Parametric Objects Super Ellipsoid Demo")
  renderWindow.AddRenderer(renderer)
  renderWindow.SetSize(640, 480)
  renderer.AddActor(actor)
  renderer.SetBackground(colors.GetColor3d("BkgColor"))
  renderer.ResetCamera()
  renderer.GetActiveCamera().Azimuth(30)
  renderer.GetActiveCamera().Elevation(-30)
  renderer.GetActiveCamera().Zoom(0.9)
  renderer.ResetCameraClippingRange()

  interactor = vtk.vtkRenderWindowInteractor()
  interactor.SetRenderWindow(renderWindow)

  # Setup a slider widget for each varying parameter
  tubeWidth = 0.008
  sliderLength = 0.008
  titleHeight = 0.04
  labelHeight = 0.04

  sliderRepN1 = vtk.vtkSliderRepresentation2D()

  sliderRepN1.SetMinimumValue(0.0)
  sliderRepN1.SetMaximumValue(4.0)
  sliderRepN1.SetValue(1.0)
  sliderRepN1.SetTitleText("Z squareness")

  sliderRepN1.GetPoint1Coordinate().SetCoordinateSystemToNormalizedDisplay()
  sliderRepN1.GetPoint1Coordinate().SetValue(.1, .1)
  sliderRepN1.GetPoint2Coordinate().SetCoordinateSystemToNormalizedDisplay()
  sliderRepN1.GetPoint2Coordinate().SetValue(.9, .1)

  sliderRepN1.SetTubeWidth(tubeWidth)
  sliderRepN1.SetSliderLength(sliderLength)
  sliderRepN1.SetTitleHeight(titleHeight)
  sliderRepN1.SetLabelHeight(labelHeight)

  sliderWidgetN1 = vtk.vtkSliderWidget()
  sliderWidgetN1.SetInteractor(interactor)
  sliderWidgetN1.SetRepresentation(sliderRepN1)
  sliderWidgetN1.SetAnimationModeToAnimate()
  sliderWidgetN1.EnabledOn()

  sliderWidgetN1.AddObserver(vtk.vtkCommand.InteractionEvent, SliderCallbackN1(surface))

  sliderRepN2 = vtk.vtkSliderRepresentation2D()

  sliderRepN2.SetMinimumValue(0.0001)
  sliderRepN2.SetMaximumValue(4.0)
  sliderRepN2.SetValue(1.0)
  sliderRepN2.SetTitleText("XY squareness")

  sliderRepN2.GetPoint1Coordinate().SetCoordinateSystemToNormalizedDisplay()
  sliderRepN2.GetPoint1Coordinate().SetValue(.1, .9)
  sliderRepN2.GetPoint2Coordinate().SetCoordinateSystemToNormalizedDisplay()
  sliderRepN2.GetPoint2Coordinate().SetValue(.9, .9)

  sliderRepN2.SetTubeWidth(tubeWidth)
  sliderRepN2.SetSliderLength(sliderLength)
  sliderRepN2.SetTitleHeight(titleHeight)
  sliderRepN2.SetLabelHeight(labelHeight)

  sliderWidgetN2 = vtk.vtkSliderWidget()
  sliderWidgetN2.SetInteractor(interactor)
  sliderWidgetN2.SetRepresentation(sliderRepN2)
  sliderWidgetN2.SetAnimationModeToAnimate()
  sliderWidgetN2.EnabledOn()

  sliderWidgetN2.AddObserver(vtk.vtkCommand.InteractionEvent, SliderCallbackN2(surface))

  sliderRepMinimumV = vtk.vtkSliderRepresentation2D()

  sliderRepN1.SetMinimumValue(.0001)
  sliderRepMinimumV.SetMaximumValue(.9999 * vtk.vtkMath.Pi())
  sliderRepMinimumV.SetValue(.0001)
  sliderRepMinimumV.SetTitleText("V min")

  sliderRepMinimumV.GetPoint1Coordinate().SetCoordinateSystemToNormalizedDisplay()
  sliderRepMinimumV.GetPoint1Coordinate().SetValue(.1, .1)
  sliderRepMinimumV.GetPoint2Coordinate().SetCoordinateSystemToNormalizedDisplay()
  sliderRepMinimumV.GetPoint2Coordinate().SetValue(.1, .9)

  sliderRepMinimumV.SetTubeWidth(tubeWidth)
  sliderRepMinimumV.SetSliderLength(sliderLength)
  sliderRepMinimumV.SetTitleHeight(titleHeight)
  sliderRepMinimumV.SetLabelHeight(labelHeight)

  surface.SetN1(1.0)
  surface.SetN2(1.0)

  renderer.ResetCamera()
  renderer.GetActiveCamera().Azimuth(30)
  renderer.GetActiveCamera().Elevation(-30)
  renderer.GetActiveCamera().Zoom(0.9)
  renderer.ResetCameraClippingRange()
  renderWindow.Render()

  interactor.Initialize()

  interactor.Start()

# These callbacks do the actual work.
# Callbacks for the interactions

class SliderCallbackN1():
  def __init__(self, superEllipsoid):
    self.superEllipsoid = superEllipsoid

  def __call__(self, caller, ev):
    sliderWidget = caller
    value = sliderWidget.GetRepresentation().GetValue()
    self.superEllipsoid.SetN1(value)


class SliderCallbackN2():
  def __init__(self, superEllipsoid):
    self.superEllipsoid = superEllipsoid

  def __call__(self, caller, ev):
    sliderWidget = caller
    value = sliderWidget.GetRepresentation().GetValue()
    self.superEllipsoid.SetN2(value)


if __name__ == '__main__':
  main()