SourceObjectsDemo

VTKExamples/Python/GeometricObjects/SourceObjectsDemo


Other Languages

See (Cxx)

Code

SourceObjectsDemo.py

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

import vtk


def main():
  colors = vtk.vtkNamedColors()

  # Set the background color.
  colors.SetColor("BkgColor", [51, 77, 102, 255])

  sourceObjects = list()
  sourceObjects.append(vtk.vtkSphereSource())
  sourceObjects[-1].SetPhiResolution(21)
  sourceObjects[-1].SetThetaResolution(21)

  sourceObjects.append(vtk.vtkConeSource())
  sourceObjects[-1].SetResolution(51)

  sourceObjects.append(vtk.vtkCylinderSource())
  sourceObjects[-1].SetResolution(51)

  sourceObjects.append(vtk.vtkCubeSource())
  sourceObjects.append(vtk.vtkPlaneSource())
  sourceObjects.append(vtk.vtkTextSource())
  sourceObjects[-1].SetText("Hello")
  sourceObjects[-1].BackingOff()

  sourceObjects.append(vtk.vtkPointSource())
  sourceObjects[-1].SetNumberOfPoints(500)

  sourceObjects.append(vtk.vtkDiskSource())
  sourceObjects[-1].SetCircumferentialResolution(51)

  sourceObjects.append(vtk.vtkLineSource())

  renderers = list()
  mappers = list()
  actors = list()
  textmappers = list()
  textactors = list()

  # Create one text property for all.
  textProperty = vtk.vtkTextProperty()
  textProperty.SetFontSize(16)
  textProperty.SetJustificationToCentered()

  backProperty = vtk.vtkProperty()
  backProperty.SetColor(colors.GetColor3d("Red"))

  # Create a source, renderer, mapper, and actor
  # for each object.
  for i in range(0, len(sourceObjects)):
    mappers.append(vtk.vtkPolyDataMapper())
    mappers[i].SetInputConnection(sourceObjects[i].GetOutputPort())

    actors.append(vtk.vtkActor())
    actors[i].SetMapper(mappers[i])
    actors[i].GetProperty().SetColor(colors.GetColor3d("Seashell"))
    actors[i].SetBackfaceProperty(backProperty)

    textmappers.append(vtk.vtkTextMapper())
    textmappers[i].SetInput(sourceObjects[i].GetClassName())
    textmappers[i].SetTextProperty(textProperty)

    textactors.append(vtk.vtkActor2D())
    textactors[i].SetMapper(textmappers[i])
    textactors[i].SetPosition(120, 16)
    renderers.append(vtk.vtkRenderer())

  gridDimensions = 3

  # We need a renderer even if there is no actor.
  for i in range(len(sourceObjects), gridDimensions ** 2):
    renderers.append(vtk.vtkRenderer())

  renderWindow = vtk.vtkRenderWindow()
  renderWindow.SetWindowName("Source Objects Demo")
  rendererSize = 300
  renderWindow.SetSize(rendererSize * gridDimensions, rendererSize * gridDimensions)

  for row in range(0, gridDimensions):
    for col in range(0, gridDimensions):
      index = row * gridDimensions + col
      x0 = float(col) / gridDimensions
      y0 = float(gridDimensions - row - 1) / gridDimensions
      x1 = float(col + 1) / gridDimensions
      y1 = float(gridDimensions - row) / gridDimensions
      renderWindow.AddRenderer(renderers[index])
      renderers[index].SetViewport(x0, y0, x1, y1)

      if index > (len(sourceObjects) - 1):
        continue

      renderers[index].AddActor(actors[index])
      renderers[index].AddActor(textactors[index])
      renderers[index].SetBackground(colors.GetColor3d("BkgColor"))
      renderers[index].ResetCamera()
      renderers[index].GetActiveCamera().Azimuth(30)
      renderers[index].GetActiveCamera().Elevation(30)
      renderers[index].GetActiveCamera().Zoom(0.8)
      renderers[index].ResetCameraClippingRange()

  interactor = vtk.vtkRenderWindowInteractor()
  interactor.SetRenderWindow(renderWindow)

  renderWindow.Render()
  interactor.Start()


if __name__ == "__main__":
  main()