Tetrahedron

VTKExamples/Python/GeometricObjects/Tetrahedron


Code

Tetrahedron.py

#!/usr/bin/env python

import vtk


def main():
  colors = vtk.vtkNamedColors()

  points = vtk.vtkPoints()
  points.InsertNextPoint(0, 0, 0)
  points.InsertNextPoint(1, 0, 0)
  points.InsertNextPoint(1, 1, 0)
  points.InsertNextPoint(0, 1, 1)
  points.InsertNextPoint(5, 5, 5)
  points.InsertNextPoint(6, 5, 5)
  points.InsertNextPoint(6, 6, 5)
  points.InsertNextPoint(5, 6, 6)

  # The first tetrahedron
  unstructuredGrid1 = vtk.vtkUnstructuredGrid()
  unstructuredGrid1.SetPoints(points)

  tetra = vtk.vtkTetra()

  tetra.GetPointIds().SetId(0, 0)
  tetra.GetPointIds().SetId(1, 1)
  tetra.GetPointIds().SetId(2, 2)
  tetra.GetPointIds().SetId(3, 3)

  cellArray = vtk.vtkCellArray()
  cellArray.InsertNextCell(tetra)
  unstructuredGrid1.SetCells(vtk.VTK_TETRA, cellArray)

  # The second tetrahedron
  unstructuredGrid2 = vtk.vtkUnstructuredGrid()
  unstructuredGrid2.SetPoints(points)

  tetra = vtk.vtkTetra()

  tetra.GetPointIds().SetId(0, 4)
  tetra.GetPointIds().SetId(1, 5)
  tetra.GetPointIds().SetId(2, 6)
  tetra.GetPointIds().SetId(3, 7)

  cellArray = vtk.vtkCellArray()
  cellArray.InsertNextCell(tetra)
  unstructuredGrid2.SetCells(vtk.VTK_TETRA, cellArray)

  # Create a mapper and actor
  mapper1 = vtk.vtkDataSetMapper()
  if vtk.VTK_MAJOR_VERSION <= 5:
    mapper1.SetInputConnection(unstructuredGrid1.GetProducerPort())
  else:
    mapper1.SetInputData(unstructuredGrid1)

  actor1 = vtk.vtkActor()
  actor1.SetMapper(mapper1)
  actor1.GetProperty().SetColor(colors.GetColor3d("Cyan"))

  # Create a mapper and actor
  mapper2 = vtk.vtkDataSetMapper()
  if vtk.VTK_MAJOR_VERSION <= 5:
    mapper2.SetInputConnection(unstructuredGrid2.GetProducerPort())
  else:
    mapper2.SetInputData(unstructuredGrid2)

  actor2 = vtk.vtkActor()
  actor2.SetMapper(mapper2)
  actor2.GetProperty().SetColor(colors.GetColor3d("Yellow"))

  # Create a renderer, render window, and interactor
  renderer = vtk.vtkRenderer()
  renderWindow = vtk.vtkRenderWindow()
  renderWindow.SetWindowName("Tetrahedron")
  renderWindow.AddRenderer(renderer)
  renderWindowInteractor = vtk.vtkRenderWindowInteractor()
  renderWindowInteractor.SetRenderWindow(renderWindow)

  # Add the actor to the scene
  renderer.AddActor(actor1)
  renderer.AddActor(actor2)
  renderer.SetBackground(colors.GetColor3d("DarkGreen"))
  renderer.ResetCamera()
  renderer.GetActiveCamera().Azimuth(-10)
  renderer.GetActiveCamera().Elevation(-20)


  # Render and interact
  renderWindow.Render()
  renderWindowInteractor.Start()


if __name__ == '__main__':
  main()