EarthSource

VTKExamples/Python/Geovis/EarthSource


Other Languages

See (Cxx), (Java)

Code

EarthSource.py

#!/usr/bin/env python
import vtk

def main():
  colors = vtk.vtkNamedColors()
  #Create a sphere
  earthSource = vtk.vtkEarthSource()
  earthSource.OutlineOff()
  earthSource.Update()

  #Create a mapper and actor
  mapper = vtk.vtkPolyDataMapper()
  mapper.SetInputConnection(earthSource.GetOutputPort())

  actor = vtk.vtkActor()
  actor.SetMapper(mapper)

  #Create a renderer, render window, and interactor
  renderer = vtk.vtkRenderer()
  renderWindow = vtk.vtkRenderWindow()
  renderWindow.AddRenderer(renderer)
  renderWindowInteractor = vtk.vtkRenderWindowInteractor()
  renderWindowInteractor.SetRenderWindow(renderWindow)

  #Add the actor to the scene
  renderer.AddActor(actor)
  renderer.SetBackground(colors.GetColor3d("green")) # Background color green

  #Render and interact
  renderWindow.Render()
  # screenshot code:
  w2if = vtk.vtkWindowToImageFilter()
  w2if.SetInput(renderWindow)
  w2if.Update()

  writer = vtk.vtkPNGWriter()
  writer.SetFileName("TestEarthSource.png")
  writer.SetInputConnection(w2if.GetOutputPort())
  writer.Write()

  # begin interaction
  renderWindowInteractor.Start()

if __name__ == '__main__':
  main()