HyperTreeGridSource

VTKExamples/Python/HyperTreeGrid/HyperTreeGridSource


Other Languages

See (Cxx), (Java)

Code

HyperTreeGridSource.py

#!/usr/bin/env python
import vtk


def main():
  colors = vtk.vtkNamedColors()
  # Create hyper tree grid source

  descriptor = "RRR .R. .RR ..R ..R .R.|R.......................... " \
         "........................... ........................... " \
         ".............R............. ....RR.RR........R......... " \
         ".....RRRR.....R.RR......... ........................... " \
         "........................... " \
         "...........................|........................... " \
         "........................... ........................... " \
         "...RR.RR.......RR.......... ........................... " \
         "RR......................... ........................... " \
         "........................... ........................... " \
         "........................... ........................... " \
         "........................... ........................... " \
         "............RRR............|........................... " \
         "........................... .......RR.................. " \
         "........................... ........................... " \
         "........................... ........................... " \
         "........................... ........................... " \
         "........................... " \
         "...........................|........................... " \
         "..........................."

  source = vtk.vtkHyperTreeGridSource()
  source.SetMaximumLevel(6)
  source.SetDimensions(4, 4, 3) # GridCell 3, 3, 2
  source.SetGridScale(1.5, 1.0, 0.7)
  source.SetBranchFactor(4)
  source.SetDescriptor(descriptor)
  source.Update()

  # Hyper tree grid to unstructured grid filter
  htg2ug = vtk.vtkHyperTreeGridToUnstructuredGrid()
  htg2ug.SetInputConnection(source.GetOutputPort())
  htg2ug.Update()

  shrink = vtk.vtkShrinkFilter()
  shrink.SetInputConnection(htg2ug.GetOutputPort())
  shrink.SetShrinkFactor(.8)

  mapper = vtk.vtkDataSetMapper()
  mapper.SetInputConnection(shrink.GetOutputPort())
  mapper.ScalarVisibilityOff()

  actor = vtk.vtkActor()
  actor.SetMapper(mapper)
  actor.GetProperty().SetDiffuseColor(colors.GetColor3d("Burlywood"))

  # Create the RenderWindow, Renderer and Interactor
  renderer = vtk.vtkRenderer()
  renderWindow = vtk.vtkRenderWindow()
  renderWindow.AddRenderer(renderer)
  interactor = vtk.vtkRenderWindowInteractor()
  interactor.SetRenderWindow(renderWindow)

  renderer.SetBackground(colors.GetColor3d("SlateGray"))
  renderer.AddActor(actor)
  renderer.ResetCamera()
  renderer.GetActiveCamera().Azimuth(150)
  renderer.GetActiveCamera().Elevation(30)
  renderer.ResetCameraClippingRange()

  renderWindow.SetSize(640, 480)
  renderWindow.Render()
  renderWindow.SetWindowName("HyperTreeGridSource")

  interactor.Start()


if __name__ == '__main__':
  main()