HybridMedianComparison

VTKExamples/Python/ImageProcessing/HybridMedianComparison


Other Languages

See (Cxx)

Code

HybridMedianComparison.py

#!/usr/bin/env python

"""
"""

import vtk


def main():
  # colors = vtk.vtkNamedColors()

  fileName = get_program_parameters()

  # Read the image.
  readerFactory = vtk.vtkImageReader2Factory()
  reader = readerFactory.CreateImageReader2(fileName)
  reader.SetFileName(fileName)
  reader.Update()

  scalarRange = [0] * 2
  scalarRange[0] = reader.GetOutput().GetPointData().GetScalars().GetRange()[0]
  scalarRange[1] = reader.GetOutput().GetPointData().GetScalars().GetRange()[1]
  print("Range:", scalarRange)
  middleSlice = (reader.GetOutput().GetExtent()[5] - reader.GetOutput().GetExtent()[4]) // 2

  # Work with double images.
  cast = vtk.vtkImageCast()
  cast.SetInputConnection(reader.GetOutputPort())
  cast.SetOutputScalarTypeToDouble()
  cast.Update()

  originalData = vtk.vtkImageData()
  originalData.DeepCopy(cast.GetOutput())

  noisyData = vtk.vtkImageData()

  AddShotNoise(originalData, noisyData, 2000.0, 0.1, reader.GetOutput().GetExtent())
  median = vtk.vtkImageMedian3D()
  median.SetInputData(noisyData)
  median.SetKernelSize(5, 5, 1)

  hybridMedian1 = vtk.vtkImageHybridMedian2D()
  hybridMedian1.SetInputData(noisyData)
  hybridMedian = vtk.vtkImageHybridMedian2D()
  hybridMedian.SetInputConnection(hybridMedian1.GetOutputPort())

  colorWindow = (scalarRange[1] - scalarRange[0]) * 0.8
  colorLevel = colorWindow / 2
  originalActor = vtk.vtkImageActor()
  originalActor.GetMapper().SetInputData(originalData)
  originalActor.GetProperty().SetColorWindow(colorWindow)
  originalActor.GetProperty().SetColorLevel(colorLevel)
  originalActor.GetProperty().SetInterpolationTypeToNearest()
  originalActor.SetDisplayExtent(reader.GetDataExtent()[0], reader.GetDataExtent()[1], reader.GetDataExtent()[2],
                  reader.GetDataExtent()[3], middleSlice, middleSlice)

  noisyActor = vtk.vtkImageActor()
  noisyActor.GetMapper().SetInputData(noisyData)
  noisyActor.GetProperty().SetColorWindow(colorWindow)
  noisyActor.GetProperty().SetColorLevel(colorLevel)
  noisyActor.GetProperty().SetInterpolationTypeToNearest()
  noisyActor.SetDisplayExtent(originalActor.GetDisplayExtent())

  hybridMedianActor = vtk.vtkImageActor()
  hybridMedianActor.GetMapper().SetInputConnection(hybridMedian.GetOutputPort())
  hybridMedianActor.GetProperty().SetColorWindow(colorWindow)
  hybridMedianActor.GetProperty().SetColorLevel(colorLevel)
  hybridMedianActor.GetProperty().SetInterpolationTypeToNearest()
  hybridMedianActor.SetDisplayExtent(originalActor.GetDisplayExtent())

  medianActor = vtk.vtkImageActor()
  medianActor.GetMapper().SetInputConnection(median.GetOutputPort())
  medianActor.GetProperty().SetColorWindow(colorWindow)
  medianActor.GetProperty().SetColorLevel(colorLevel)
  medianActor.GetProperty().SetInterpolationTypeToNearest()

  # Setup the renderers.
  originalRenderer = vtk.vtkRenderer()
  originalRenderer.AddActor(originalActor)
  noisyRenderer = vtk.vtkRenderer()
  noisyRenderer.AddActor(noisyActor)
  hybridRenderer = vtk.vtkRenderer()
  hybridRenderer.AddActor(hybridMedianActor)
  medianRenderer = vtk.vtkRenderer()
  medianRenderer.AddActor(medianActor)

  renderers = list()
  renderers.append(originalRenderer)
  renderers.append(noisyRenderer)
  renderers.append(hybridRenderer)
  renderers.append(medianRenderer)

  # Setup viewports for the renderers.
  rendererSize = 400
  xGridDimensions = 2
  yGridDimensions = 2

  renderWindow = vtk.vtkRenderWindow()
  renderWindow.SetSize(
    rendererSize * xGridDimensions, rendererSize * yGridDimensions)
  for row in range(0, yGridDimensions):
    for col in range(xGridDimensions):
      index = row * xGridDimensions + col
      # (xmin, ymin, xmax, ymax)
      viewport = [float(col) / xGridDimensions, float(yGridDimensions - (row + 1)) / yGridDimensions,
            float(col + 1) / xGridDimensions, float(yGridDimensions - row) / yGridDimensions]
      renderers[index].SetViewport(viewport)
      renderWindow.AddRenderer(renderers[index])

  renderWindowInteractor = vtk.vtkRenderWindowInteractor()
  style = vtk.vtkInteractorStyleImage()

  renderWindowInteractor.SetInteractorStyle(style)
  renderWindowInteractor.SetRenderWindow(renderWindow)

  # The renderers share one camera.
  renderWindow.Render()
  for r in range(1, len(renderers)):
    renderers[r].SetActiveCamera(renderers[0].GetActiveCamera())
  renderWindowInteractor.Initialize()
  renderWindowInteractor.Start()


def get_program_parameters():
  import argparse
  description = 'Comparison of median and hybrid-median filters.'
  epilogue = '''
  The hybrid filter preserves corners and thin lines, better than the median filter.
  '''
  parser = argparse.ArgumentParser(description=description, epilog=epilogue,
                   formatter_class=argparse.RawDescriptionHelpFormatter)
  parser.add_argument('filename', help='TestPattern.png.')
  args = parser.parse_args()
  return args.filename


def AddShotNoise(inputImage, outputImage, noiseAmplitude, noiseFraction, extent):
  shotNoiseSource = vtk.vtkImageNoiseSource()
  shotNoiseSource.SetWholeExtent(extent)
  shotNoiseSource.SetMinimum(0.0)
  shotNoiseSource.SetMaximum(1.0)

  shotNoiseThresh1 = vtk.vtkImageThreshold()
  shotNoiseThresh1.SetInputConnection(shotNoiseSource.GetOutputPort())
  shotNoiseThresh1.ThresholdByLower(1.0 - noiseFraction)
  shotNoiseThresh1.SetInValue(0)
  shotNoiseThresh1.SetOutValue(noiseAmplitude)
  shotNoiseThresh2 = vtk.vtkImageThreshold()
  shotNoiseThresh2.SetInputConnection(shotNoiseSource.GetOutputPort())
  shotNoiseThresh2.ThresholdByLower(noiseFraction)
  shotNoiseThresh2.SetInValue(1.0 - noiseAmplitude)
  shotNoiseThresh2.SetOutValue(0.0)

  shotNoise = vtk.vtkImageMathematics()
  shotNoise.SetInputConnection(0, shotNoiseThresh1.GetOutputPort())
  shotNoise.SetInputConnection(1, shotNoiseThresh2.GetOutputPort())
  shotNoise.SetOperationToAdd()

  add = vtk.vtkImageMathematics()
  add.SetInputData(0, inputImage)
  add.SetInputConnection(1, shotNoise.GetOutputPort())
  add.SetOperationToAdd()
  add.Update()
  outputImage.DeepCopy(add.GetOutput())


if __name__ == '__main__':
  main()