BlobbyLogo

VTKExamples/Python/Visualization/BlobbyLogo


Description

This is the blobby vtk logo described in chapter 12 of the VTK textbook.

This examples uses the data v.vtk, t.vtk and k.vtk.

Other Languages

See (Cxx), (Java)

Code

BlobbyLogo.py

#!/usr/bin/env python

"""
"""

import vtk


def main():
  colors = vtk.vtkNamedColors()

  fileName1, fileName2, fileName3 = get_program_parameters()
  aRenderer = vtk.vtkRenderer()
  aRenderWindow = vtk.vtkRenderWindow()
  aRenderWindow.AddRenderer(aRenderer)
  anInteractor = vtk.vtkRenderWindowInteractor()
  anInteractor.SetRenderWindow(aRenderWindow)
  aRenderWindow.SetSize(300, 300)

  # Read the geometry file containing the letter v.
  letterV = vtk.vtkPolyDataReader()
  letterV.SetFileName(fileName1)

  # Read the geometry file containing the letter t.
  letterT = vtk.vtkPolyDataReader()
  letterT.SetFileName(fileName2)

  # Read the geometry file containing the letter k.
  letterK = vtk.vtkPolyDataReader()
  letterK.SetFileName(fileName3)

  # Create a transform and transform filter for each letter.
  VTransform = vtk.vtkTransform()
  VTransformFilter = vtk.vtkTransformPolyDataFilter()
  VTransformFilter.SetInputConnection(letterV.GetOutputPort())
  VTransformFilter.SetTransform(VTransform)

  TTransform = vtk.vtkTransform()
  TTransformFilter = vtk.vtkTransformPolyDataFilter()
  TTransformFilter.SetInputConnection(letterT.GetOutputPort())
  TTransformFilter.SetTransform(TTransform)

  KTransform = vtk.vtkTransform()
  KTransformFilter = vtk.vtkTransformPolyDataFilter()
  KTransformFilter.SetInputConnection(letterK.GetOutputPort())
  KTransformFilter.SetTransform(KTransform)

  # Now append them all.
  appendAll = vtk.vtkAppendPolyData()
  appendAll.AddInputConnection(VTransformFilter.GetOutputPort())
  appendAll.AddInputConnection(TTransformFilter.GetOutputPort())
  appendAll.AddInputConnection(KTransformFilter.GetOutputPort())

  # Create normals.
  logoNormals = vtk.vtkPolyDataNormals()
  logoNormals.SetInputConnection(appendAll.GetOutputPort())
  logoNormals.SetFeatureAngle(60)

  # Map to rendering primitives.
  logoMapper = vtk.vtkPolyDataMapper()
  logoMapper.SetInputConnection(logoNormals.GetOutputPort())

  # Now an actor.
  logo = vtk.vtkActor()
  logo.SetMapper(logoMapper)

  # Now create an implicit model of the same letter.
  blobbyLogoImp = vtk.vtkImplicitModeller()
  blobbyLogoImp.SetInputConnection(appendAll.GetOutputPort())
  blobbyLogoImp.SetMaximumDistance(.075)
  blobbyLogoImp.SetSampleDimensions(64, 64, 64)
  blobbyLogoImp.SetAdjustDistance(0.05)

  # Extract an iso surface.
  blobbyLogoIso = vtk.vtkContourFilter()
  blobbyLogoIso.SetInputConnection(blobbyLogoImp.GetOutputPort())
  blobbyLogoIso.SetValue(1, 1.5)

  # Map to rendering primitives.
  blobbyLogoMapper = vtk.vtkPolyDataMapper()
  blobbyLogoMapper.SetInputConnection(blobbyLogoIso.GetOutputPort())
  blobbyLogoMapper.ScalarVisibilityOff()

  tomato = vtk.vtkProperty()
  tomato.SetDiffuseColor(colors.GetColor3d("tomato"))
  tomato.SetSpecular(.3)
  tomato.SetSpecularPower(20)

  banana = vtk.vtkProperty()
  banana.SetDiffuseColor(colors.GetColor3d("banana"))
  banana.SetDiffuse(.7)
  banana.SetSpecular(.4)
  banana.SetSpecularPower(20)

  # Now an actor.
  blobbyLogo = vtk.vtkActor()
  blobbyLogo.SetMapper(blobbyLogoMapper)
  blobbyLogo.SetProperty(banana)

  # Position the letters.

  VTransform.Translate(-16.0, 0.0, 12.5)
  VTransform.RotateY(40)

  KTransform.Translate(14.0, 0.0, 0.0)
  KTransform.RotateY(-40)

  # Move the polygonal letters to the front.
  logo.SetProperty(tomato)
  logo.SetPosition(0, 0, 6)

  aRenderer.AddActor(logo)
  aRenderer.AddActor(blobbyLogo)

  aRenderer.SetBackground(colors.GetColor3d("SlateGray"))

  aRenderWindow.Render()

  # Interact with the data.
  anInteractor.Start()


def get_program_parameters():
  import argparse
  description = 'Use implicit modeller to create the VTK logo.'
  epilogue = '''
  '''
  parser = argparse.ArgumentParser(description=description, epilog=epilogue)
  parser.add_argument('filename1', help='v.vtk.')
  parser.add_argument('filename2', help='t.vtk.')
  parser.add_argument('filename3', help='k.vtk.')
  args = parser.parse_args()
  return args.filename1, args.filename2, args.filename3


if __name__ == '__main__':
  main()