ColorActor

VTKExamples/Python/Visualization/ColorActor


Code

ColorActor.py

import vtk

# create a rendering window and renderer
ren = vtk.vtkRenderer()
renWin = vtk.vtkRenderWindow()
renWin.AddRenderer(ren)

# create a renderwindowinteractor
iren = vtk.vtkRenderWindowInteractor()
iren.SetRenderWindow(renWin)

# create source
source = vtk.vtkSphereSource()
source.SetCenter(0, 0, 0)
source.SetRadius(5.0)

# mapper
mapper = vtk.vtkPolyDataMapper()
mapper.SetInputConnection(source.GetOutputPort())

# actor
actor = vtk.vtkActor()
actor.SetMapper(mapper)

# color the actor
actor.GetProperty().SetColor(1, 0, 0)  # (R,G,B)

# assign actor to the renderer
ren.AddActor(actor)

# enable user interface interactor
iren.Initialize()
renWin.Render()
iren.Start()