HardwareSelector

VTKExamples/Python/Visualization/HardwareSelector


Code

HardwareSelector.py

from __future__ import print_function

import vtk
import vtk.util.numpy_support as VN

# Callback for when selection is changed

# This is global - fix later.
ren1 = vtk.vtkRenderer()


def selectionCallback(caller, eventId):
  hsel = vtk.vtkHardwareSelector()
  hsel.SetFieldAssociation(vtk.vtkDataObject.FIELD_ASSOCIATION_CELLS)
  hsel.SetRenderer(ren1)

  x, y = caller.GetRenderWindow().GetSize()

  # Create a small area around clicked point for selector area
  hsel.SetArea(0, 0, x, y)
  res = hsel.Select()

  numNodes = res.GetNumberOfNodes()
  if (numNodes < 1):
    print("No visible cells")
  else:
    sel_node = res.GetNode(0)
    print('Visible cell IDs: ', VN.vtk_to_numpy(sel_node.GetSelectionList()).tolist())


def main():
  colors = vtk.vtkNamedColors()

  sphere = vtk.vtkSphereSource()
  sphere.SetCenter(0, 0, 0)
  sphere.SetRadius(5.0)

  sphereMapper = vtk.vtkPolyDataMapper()
  sphereMapper.SetInputConnection(sphere.GetOutputPort())

  sphereActor = vtk.vtkActor()
  sphereActor.SetMapper(sphereMapper)
  sphereActor.GetProperty().SetColor(colors.GetColor3d('Bisque'))

  ren1.AddActor(sphereActor)
  ren1.SetBackground(0.1, 0.2, 0.4)
  ren1.GetActiveCamera().ParallelProjectionOn()
  ren1.SetBackground(colors.GetColor3d('Navy'))

  renWin = vtk.vtkRenderWindow()
  renWin.AddRenderer(ren1)
  renWin.SetSize(300, 300)

  iren = vtk.vtkRenderWindowInteractor()
  iren.SetRenderWindow(renWin)
  iren.AddObserver("UserEvent", selectionCallback)

  style = vtk.vtkInteractorStyleTrackballCamera()
  iren.SetInteractorStyle(style)
  renWin.GetInteractor().SetInteractorStyle(style)

  ren1.ResetCamera()
  renWin.Render()

  iren.Initialize()
  iren.Start()


if __name__ == '__main__':
  main()