InteractorStyleTrackballActor

VTKExamples/Python/Visualization/InteractorStyleTrackballActor

Description

Move, rotate, and scale an object in 3D.

Code

InteractorStyleTrackballActor.py

import vtk

# create a rendering window and renderer
ren = vtk.vtkRenderer()
renWin = vtk.vtkRenderWindow()
renWin.AddRenderer(ren)

# create a renderwindowinteractor
iren = vtk.vtkRenderWindowInteractor()
iren.SetRenderWindow(renWin)

style = vtk.vtkInteractorStyleTrackballActor()
iren.SetInteractorStyle(style)

# create source
sphereSource = vtk.vtkSphereSource()
sphereSource.Update()

# mapper
mapper = vtk.vtkPolyDataMapper()
mapper.SetInputConnection(sphereSource.GetOutputPort())

# actor
actor = vtk.vtkActor()
actor.SetMapper(mapper)

# assign actor to the renderer
ren.AddActor(actor)

# enable user interface interactor
iren.Initialize()
renWin.Render()
iren.Start()