ViewFrogBoth

VTKExamples/Python/Visualization/ViewFrogBoth


Other Languages

See (Cxx)

Code

ViewFrogBoth.py

#!/usr/bin/env python

"""
"""

import vtk


def main():
  colors = vtk.vtkNamedColors()

  fileName, tissue = get_program_parameters()

  tissueMap = CreateTissueMap()
  colorLut = CreateFrogLut()

  # Setup render window, renderer, and interactor.
  rendererLeft = vtk.vtkRenderer()
  rendererLeft.SetViewport(0, 0, .5, 1)
  rendererRight = vtk.vtkRenderer()
  rendererRight.SetViewport(.5, 0, 1, 1)
  renderWindow = vtk.vtkRenderWindow()
  renderWindow.AddRenderer(rendererLeft)
  renderWindow.AddRenderer(rendererRight)
  renderWindowInteractor = vtk.vtkRenderWindowInteractor()
  renderWindowInteractor.SetRenderWindow(renderWindow)

  actor = CreateFrogActor(fileName, tissueMap[tissue])
  actor.GetProperty().SetDiffuseColor(colorLut.GetTableValue(tissueMap[tissue])[:3])
  rendererLeft.AddActor(actor)

  actorSmooth = CreateSmoothFrogActor(fileName, tissueMap[tissue])
  actorSmooth.GetProperty().SetDiffuseColor(colorLut.GetTableValue(tissueMap[tissue])[:3])
  actorSmooth.GetProperty().SetDiffuse(1.0)
  actorSmooth.GetProperty().SetSpecular(.5)
  actorSmooth.GetProperty().SetSpecularPower(100)

  rendererRight.AddActor(actorSmooth)

  rendererLeft.ResetCamera()
  rendererLeft.GetActiveCamera().SetViewUp(-1, 0, 0)
  rendererLeft.GetActiveCamera().Azimuth(180)
  rendererLeft.ResetCameraClippingRange()

  rendererLeft.SetBackground(colors.GetColor3d("SlateGray"))
  rendererRight.SetBackground(colors.GetColor3d("SlateGray"))
  rendererRight.SetActiveCamera(rendererLeft.GetActiveCamera())

  renderWindow.SetSize(640, 480)
  renderWindow.Render()
  renderWindowInteractor.Start()


def get_program_parameters():
  import argparse
  description = 'The frog’s brain.'
  epilogue = '''
  Model extracted without smoothing (left) and with smoothing (right).
  '''
  parser = argparse.ArgumentParser(description=description, epilog=epilogue,
                   formatter_class=argparse.RawDescriptionHelpFormatter)
  parser.add_argument('filename', help='frog.mhd.')
  parser.add_argument('tissue', default='brain', nargs='?', help='The tissue to use.')
  args = parser.parse_args()
  return args.filename, args.tissue


def CreateFrogLut():
  colors = vtk.vtkNamedColors()

  colorLut = vtk.vtkLookupTable()
  colorLut.SetNumberOfColors(17)
  colorLut.SetTableRange(0, 16)
  colorLut.Build()

  colorLut.SetTableValue(0, 0, 0, 0, 0)
  colorLut.SetTableValue(1, colors.GetColor4d("salmon")) # blood
  colorLut.SetTableValue(2, colors.GetColor4d("beige")) # brain
  colorLut.SetTableValue(3, colors.GetColor4d("orange")) # duodenum
  colorLut.SetTableValue(4, colors.GetColor4d("misty_rose")) # eye_retina
  colorLut.SetTableValue(5, colors.GetColor4d("white")) # eye_white
  colorLut.SetTableValue(6, colors.GetColor4d("tomato")) # heart
  colorLut.SetTableValue(7, colors.GetColor4d("raspberry")) # ileum
  colorLut.SetTableValue(8, colors.GetColor4d("banana")) # kidney
  colorLut.SetTableValue(9, colors.GetColor4d("peru")) # l_intestine
  colorLut.SetTableValue(10, colors.GetColor4d("pink")) # liver
  colorLut.SetTableValue(11, colors.GetColor4d("powder_blue")) # lung
  colorLut.SetTableValue(12, colors.GetColor4d("carrot")) # nerve
  colorLut.SetTableValue(13, colors.GetColor4d("wheat")) # skeleton
  colorLut.SetTableValue(14, colors.GetColor4d("violet")) # spleen
  colorLut.SetTableValue(15, colors.GetColor4d("plum")) # stomach

  return colorLut


def CreateTissueMap():
  tissueMap = dict()
  tissueMap["blood"] = 1
  tissueMap["brain"] = 2
  tissueMap["duodenum"] = 3
  tissueMap["eyeRetina"] = 4
  tissueMap["eyeWhite"] = 5
  tissueMap["heart"] = 6
  tissueMap["ileum"] = 7
  tissueMap["kidney"] = 8
  tissueMap["intestine"] = 9
  tissueMap["liver"] = 10
  tissueMap["lung"] = 11
  tissueMap["nerve"] = 12
  tissueMap["skeleton"] = 13
  tissueMap["spleen"] = 14
  tissueMap["stomach"] = 15

  return tissueMap


def CreateSmoothFrogActor(fileName, tissue):
  reader = vtk.vtkMetaImageReader()
  reader.SetFileName(fileName)
  reader.Update()

  selectTissue = vtk.vtkImageThreshold()
  selectTissue.ThresholdBetween(tissue, tissue)
  selectTissue.SetInValue(255)
  selectTissue.SetOutValue(0)
  selectTissue.SetInputConnection(reader.GetOutputPort())

  gaussianRadius = 1
  gaussianStandardDeviation = 2.0
  gaussian = vtk.vtkImageGaussianSmooth()
  gaussian.SetStandardDeviations(gaussianStandardDeviation, gaussianStandardDeviation, gaussianStandardDeviation)
  gaussian.SetRadiusFactors(gaussianRadius, gaussianRadius, gaussianRadius)
  gaussian.SetInputConnection(selectTissue.GetOutputPort())

  isoValue = 127.5
  mcubes = vtk.vtkMarchingCubes()
  mcubes.SetInputConnection(gaussian.GetOutputPort())
  mcubes.ComputeScalarsOff()
  mcubes.ComputeGradientsOff()
  mcubes.ComputeNormalsOff()
  mcubes.SetValue(0, isoValue)

  smoothingIterations = 0
  passBand = 0.001
  featureAngle = 60.0
  smoother = vtk.vtkWindowedSincPolyDataFilter()
  smoother.SetInputConnection(mcubes.GetOutputPort())
  smoother.SetNumberOfIterations(smoothingIterations)
  smoother.BoundarySmoothingOff()
  smoother.FeatureEdgeSmoothingOff()
  smoother.SetFeatureAngle(featureAngle)
  smoother.SetPassBand(passBand)
  smoother.NonManifoldSmoothingOn()
  smoother.NormalizeCoordinatesOn()
  smoother.Update()

  normals = vtk.vtkPolyDataNormals()
  normals.SetInputConnection(smoother.GetOutputPort())
  normals.SetFeatureAngle(featureAngle)

  stripper = vtk.vtkStripper()
  stripper.SetInputConnection(normals.GetOutputPort())

  mapper = vtk.vtkPolyDataMapper()
  mapper.SetInputConnection(stripper.GetOutputPort())

  actor = vtk.vtkActor()
  actor.SetMapper(mapper)

  return actor


def CreateFrogActor(fileName, tissue):
  reader = vtk.vtkMetaImageReader()
  reader.SetFileName(fileName)
  reader.Update()

  selectTissue = vtk.vtkImageThreshold()
  selectTissue.ThresholdBetween(tissue, tissue)
  selectTissue.SetInValue(255)
  selectTissue.SetOutValue(0)
  selectTissue.SetInputConnection(reader.GetOutputPort())

  isoValue = 63.5
  mcubes = vtk.vtkMarchingCubes()
  mcubes.SetInputConnection(selectTissue.GetOutputPort())
  mcubes.ComputeScalarsOff()
  mcubes.ComputeGradientsOff()
  mcubes.ComputeNormalsOn()
  mcubes.SetValue(0, isoValue)

  stripper = vtk.vtkStripper()
  stripper.SetInputConnection(mcubes.GetOutputPort())

  mapper = vtk.vtkPolyDataMapper()
  mapper.SetInputConnection(stripper.GetOutputPort())

  actor = vtk.vtkActor()
  actor.SetMapper(mapper)

  return actor


if __name__ == '__main__':
  main()