SplatFace

VTKExamples/Python/VisualizationAlgorithms/SplatFace


Other Languages

See (Cxx)

Code

SplatFace.py

#!/usr/bin/env python

"""
"""

import vtk


def main():
  colors = vtk.vtkNamedColors()

  fileName = get_program_parameters()

  # Create the RenderWindow, Renderer and Interactor.
  #
  ren1 = vtk.vtkRenderer()
  renWin = vtk.vtkRenderWindow()
  renWin.AddRenderer(ren1)

  iren = vtk.vtkRenderWindowInteractor()
  iren.SetRenderWindow(renWin)

  # Read cyberware file.
  #
  cyber = vtk.vtkPolyDataReader()
  cyber.SetFileName(fileName)

  normals = vtk.vtkPolyDataNormals()
  normals.SetInputConnection(cyber.GetOutputPort())

  mask = vtk.vtkMaskPoints()
  mask.SetInputConnection(normals.GetOutputPort())
  mask.SetOnRatio(8)
  # mask.RandomModeOn()

  splatter = vtk.vtkGaussianSplatter()
  splatter.SetInputConnection(mask.GetOutputPort())
  splatter.SetSampleDimensions(100, 100, 100)
  splatter.SetEccentricity(2.5)
  splatter.NormalWarpingOn()
  splatter.SetScaleFactor(1.0)
  splatter.SetRadius(0.025)

  contour = vtk.vtkContourFilter()
  contour.SetInputConnection(splatter.GetOutputPort())
  contour.SetValue(0, 0.25)

  splatMapper = vtk.vtkPolyDataMapper()
  splatMapper.SetInputConnection(contour.GetOutputPort())
  splatMapper.ScalarVisibilityOff()

  splatActor = vtk.vtkActor()
  splatActor.SetMapper(splatMapper)
  splatActor.GetProperty().SetColor(colors.GetColor3d("Flesh"))

  cyberMapper = vtk.vtkPolyDataMapper()
  cyberMapper.SetInputConnection(cyber.GetOutputPort())
  cyberMapper.ScalarVisibilityOff()

  cyberActor = vtk.vtkActor()
  cyberActor.SetMapper(cyberMapper)
  cyberActor.GetProperty().SetRepresentationToWireframe()
  cyberActor.GetProperty().SetColor(colors.GetColor3d("Turquoise"))

  # Add the actors to the renderer, set the background and size.
  #
  ren1.AddActor(cyberActor)
  ren1.AddActor(splatActor)
  ren1.SetBackground(colors.GetColor3d("Wheat"))
  renWin.SetSize(640, 480)

  camera = vtk.vtkCamera()
  camera.SetClippingRange(0.0332682, 1.66341)
  camera.SetFocalPoint(0.0511519, -0.127555, -0.0554379)
  camera.SetPosition(0.516567, -0.124763, -0.349538)
  camera.SetViewAngle(18.1279)
  camera.SetViewUp(-0.013125, 0.99985, -0.0112779)
  ren1.SetActiveCamera(camera)

  # Render the image.
  #
  renWin.Render()
  iren.Start()


def get_program_parameters():
  import argparse
  description = 'Elliptical splatting.'
  epilogue = '''
  b) Surface reconstructed using elliptical splats into 100^3 volume followed by isosurface extraction.
    Points regularly subsampled and overlaid on original mesh.
  '''
  parser = argparse.ArgumentParser(description=description, epilog=epilogue,
                   formatter_class=argparse.RawDescriptionHelpFormatter)
  parser.add_argument('filename', help='fran_cut.vtk.')
  args = parser.parse_args()
  return args.filename


if __name__ == '__main__':
  main()